Instructies voor het verwerken van Cera TAPI BALSAM

Voor de verwerking van CERA TAPI BALSAM.  –  Download handleiding

Stap 1:

Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking aangezien het oplosmiddel verdampt. De droge waslaag is onschadelijk voor de gezondheid
Door behandeling met CERA TAPI BALSAM wordt de afwerking waterafstotend maakt. De was biedt bescherming tegen zuren en mogelijke vervuiling kan gemakkelijker worden verwijderd. Het oppervlak wordt antistatisch en trekt niet langer stof aan, maar blijft nog steeds open voor diffusie. De Cera Tapi Balsam was transparant: wordt heel dun aangebracht met een Venetiaanse spaan (844/i Stucco Venetie – 803 Marmorino). De waslaag moet erg dun zijn. Na een droogtijd van 30-60 minuten kan het polijsten worden uitgevoerd met een spaan (844/i bij Stucco Venetie, Marmorino kan met 803) of een microvezel doek. Een polijstmachine kan ook worden gebruikt voor grote oppervlakken.

Stap 2:

Twee tot drie lagen maken de wand bijna waterdicht of voor de oppervlakten worden op hoge glans gepolijst, maar de afwerking blijft nog steeds open voor diffusie. De tussentijdse droogtijd tussen de lagen moet 60 tot maximaal 8 uur voor Cera Tapi Balsam. Voor extra hoogglans of hydrofobe behandeling kan ook nog de Sapone Venetie gebruikt worden: zoals hier omschreven.

Overige aanwendingen:

Als nodig voor onderhoud kan naar een aantal maanden of jaren een extra beschermlaag worden aangebracht (op een schone basis: dus vrij van stof, vuil en dergelijks).
Andere toepassingsgebieden: De balsem is ook geschikt voor het opfrissen van houten meubels.

EFFECTEN

Als toplaag voor speciale effecten kan nog Cerata Lucido met glanspigmenten worden toegepast.

Het oppervlak glinstert in regenboogkleuren met Cerata Lucido Lusso Permutatio. Een oppervlak gekleurd met ijzeroxide geel en verfijnd met Cerata Lucido Aureo komt in de buurt van een verguld oppervlakte. Franse okker havannageel en Cerata Lucido Ramato, evenals chroomoxide groen .  Cerata Lucido Argentarius Risplendere of Cera Cera Lucido Vulcanico zijn er ook  geweldige effecten te bereiken. Het is voordelig om een paar dingen uit te proberen om tot een individueel resultaat te komen.

Overige info

– Te gebruiken in combinatie met Sapone Venetie voor de productie van waterdichte oppervlakken in natte ruimtes
.

5 Productinformatie

Cerata Lucido is een van gebleekte bijenwas, lijnolie en kaliumcarbonaat (potas) gemaakte zalf
Optionele met mica pigmenten.

VERKLARING:

Door het verzepen met Kaliumcarbonaat (Potas) wordt de smeltpunt van bijenwas boven 90° verhoogd. Cerata Lucido is water afstotend, maakt het oppervlak antistatisch en  blijft damp-doorlatend.

VERBRUIK:
ca. 15-35 m² afhankelijk van de structuur en het absorptievermogen van het oppervlak.

GEWICHT:
750ml

SOORTELIJK GEWICHT:
ca. 0,8 kg / l

OPSLAG VOORWAARDEN:
Vorstvrij en in gesloten verpakking minimum 15 jaar.

VEILIGHEID:
Punisch Was is alkalisch, de alkaliteit verdwijnt na dat het materiaal is opgedroogd.
Bevat C9-12 isoalkanen.
H226 vloeistof en damp zijn ontvlambaar.
H304 kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H413 kan schadelijk zijn voor water organisme met langdurige effecten.
Houd P405 opgesloten opslaan.
P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.
P241: Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur / ventilatiesystemen / verlichting.
P301 + P310 bij inslikken: onmiddellijk een gifcentrum of arts raadplegen.
P303 + P361 + P353: In geval van huidcontact: Verontreinigde, doorweekte kleding onmiddellijk uittrekken. Was de huid met water.

FENNEWEI 8
9144 CX HANTUMHUIZEN
(DOKKUM / FRYSLAN)

Email

MOBIL +31 616 546 693
VAST +31 519 571 512

Pin It on Pinterest

Share This
0
No products in the cart