Instructies voor het verwerken van Echt metaal stuc

Voor de verwerking van Echt Metall.  –  Download handleiding

Omschrijving:

Echtmetaal bestaat uit 98% pure metaaldeeltjes en een bindmiddel op waterbasis

Ondergrond:

Echtmetaal kan op bijna alle ondergronden aangebracht worden.

Verpakking inhoud

1 Kit – Echtmetaal bestaat uit:
-Componente A – bindmiddel
-Componente B – echtmetaal poeder

Duurzaamheid

Componente A
-bindemiddel: 6 maanden
Componente B
-echtmetaal: 12 maanden
Beide onder droge omstandigheden bij 20° Celsius.

Fysieke gegevens

-Kleurtint: naargelang metaalsoort
-Uiterlijk: mat/glans/hoogglans
-Practical produktieviteit: ca. 3-4 m²/ 3 kg
-Handdroog: 30 min t/m 1 uur bij 20°C

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van olie, uitbloedingen en onthechtende substanties. Losse componenten zoals afbladderende verflagen, behanglijm moeten worden verwijderd. Bovendien moet de oppervlakte helemaal droog zijn. Bij niet-absorberende oppervlakken schuren met machine, schuurpapier bijvoorbeeld korrel 100 of minder. Zo wordt de oppervlakte vrijgesteld van oneffenheden of gladde plekken. Met deze procedure krijgt de oppervlakte voldoende ruwheid en het echtmetaal een goede hechting.

Aanbreng varianten

Handroller, kwast, venetiaanse spaan,
Schoonmaken gereedschap: direct met water

Aanwendings conditie:

De oppervlakte moet compleet schoon en droog zijn. De temperatuur zal ca. 5 graden boven de dauwpunt liggen um condensatie zu vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen.

1.Openen blik A (bindmiddel)
2.Roer het bindmiddel heel minutieus om.
3.Blik B (metaal) openen en langzaam in blik A (bindmiddel) roeren.Roer voorzichtig en langzaam zorg ervoor dat zich een homogeen en klont vrije mengsel vormt. Zorg ervoor dat u ook de zijkanten en de onderkant bereikt. Een goed mengen van alle componenten is heel belangrijk om later het materiaal optimaal aan te brengen. Het is de basis vereiste voor de later uniforme droogproces en voor het best mogelijke eindresultaat.
4.Na het mengen is de maximale verwerkingstijd ca.. 30 minuten bij 20 C°.Meng nooit oud materiaal met nieuw aangemengd materiaal, om te vermijden dat de gereedschap kleverig wordt.
5.Aanbrengen kan in 1 of 2 lagen. Bij 2 lagen de 1e laag aanbrengen en na een korte reactietijd (het materiaal bladert niet af bij licht druk uit oefenen met de spaan) een 2e laag (dun) aanbrengen. Desgewenst de afwerking nog gladmaken met de spaan.
6.Droogtijd: Tussen 12 en 24 uur afhankelijk van de omgevingstemperatuur en laagdikte.De metaaleffect is nu nog niet te zien, die komt pas na het schuren.

Schuren en polijsten

-na de volledige droogtijd wordt AQUA echtmetaal geschuurd en polijst. De aantal schuur gangen is afhankelijk van de kwaliteit en het gewenst resultaat. Na de norm is het voldoende de oppervlakte met eerst 240, dan 400, dan 600, dan 800 en vervolgens met 1000 schuurpapier (Abranet) te schuren.

Vervolgens de oppervlakte van stof vrijmaken middels een droog katoenen doekje. Naar wens kan de oppervlakte, nadat de eerste schuurgangen zijn gedaan, ook op hoogglans worden gepolijst. Dit doe je met Abralon 1000, 2000, 3000 en 4000.

Bescherming / Coating

Echtmetaal oppervlakten zonder coating:
-niet behandelde oppervlakten zouden langzaam verder oxideren. Indien nodig is het mogelijk de oppervlakte met een droog zacht doekje schoon te maken of met zeer fijne staalwol 0000 afwrijven. Gepolijste oppervlakten kunnen met metaal verzorgingsproducten zoals bijv. Sidol behandeld worden. Deze producten maken de oppervlakte schoon, brengen de metalen glans terug en beschermen voor een beperkte periode tegen vervuiling.

Echtmetaal met was behandelde oppervlakten:

-bij met Cerata Macado was of een vergelijkbaar product behandelde oppervlakten zijn buitenhuis voor enkele maanden tegen oxidatie beschermt, binnen voor ca. 1 jaar.

Echtmetaal met coating behandelde oppervlakten:
– oppervlakten met coating zijn duurzaam beschermt.

Veiligheid
Wees voorzichtig bij het hanteren. Let op voor en tijdens de verwerking op alle veiligheid informatie op de verpakking. Neem de veiligheidseis zoals ook de plaatselijke nationale veiligheidseisen in acht . Schadelijk of -bedreigend bij inslikken; na inslikken raadpleeg onmiddellijk een arts. Inademing vermijden, contact met de huid en ogen vermeiden. Alleen in goed geventileerde bereiken verwerken en zeker stellen dat bij slecht geventileerde plekken of moeilijk te bereiken plekken voor voldoende ventilatie is gezorgd.

Algemene informatie
Het product bevat zware deeltjes. Het product moet voor gebruik goed worden geroerd om een homogeen mengsel te verkrijgen.

Milieu
Afvalverwerking volgens de voorschriften van overheid.

afvalsleutel-Nr. 91206 (bouwafval) of
afvalsleutel-Nr. 55513 (oud lak, verhaard)

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassing geschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren. Hieruit kan geen juridische claim worden afgeleid. De erkende regels van de bouw technologie, relevante normen en handmatige richtlijnen moeten in acht worden genomen. Maak bij twijfel altijd monsters. 

FENNEWEI 8
9144 CX HANTUMHUIZEN
(DOKKUM / FRYSLAN)

Email

MOBIL +31 616 546 693
VAST +31 519 571 512

Pin It on Pinterest

Share This
0
No products in the cart